Zakończyło się Gasshuku zimowe w Szczyrku.Tradycyjnie na koniec odbył się egzamin na stopnie mistrzowskie – nasz sensei Jarosław Domrazek zdał na 6 Dan
i Ryszard Sabiniarz na 1 Dan.
Oba egzaminy są ukoronowaniem wieloletnich treningów.
Gratulujemy !!!