Dojo Kun to podstawowe zasady obowiązujące na dojo. Mówi się, że Dojo Kun stworzył Mistrz Gichin Funakoshi (Ojciec nowoczesnego karate), ale niektóre z zapisów mogły zostać stworzone przez Sakugawę, osiemnastowiecznego entuzjastę, karate, który żył na Okinawie. Ogólnym celem zasad Dojo Kun jest danie uczniom początkowego punktu do nauki Karate.

Mistrz Funakoshi rozszerzył idee zawarte w Dojo Kun i stworzył 20 wskazówek znanych jako Niju-Kun.