2 Kyu

NI (2) KYU I. KATA Jion II. KIHON 1. (ZE)->         Oizuki Sanbonzuki (ZE) * J.x1, C.x2 (P) 2. (ZE)->         J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T) 3. (ZE)->         C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI), J.-Tate Urakenuchi (KI) (P) 4. (KI)->         C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri, C.-Nukite (ZE) (T) 5. (ZE)->       …

1 Kyu

ICHI (1) KYU I. KATA Kanku Dai II.KIHON 1. (ZE)->         Oizuki Sanbonzuki (ZE) * J.x1, C.x2 (P) 2. (ZE)->         J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T) 3. (ZE)->         C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI), J.-Tate Urakenuchi (KI) (P) 4. (KI)->         C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri, C.-Nukite (ZE) (T) 5. (ZE)-> …

1 Dan

SHO (1) DAN I. KATA 1. Obowiązkowe: Enpi, Tekki Shodan, Heian nr 1-5. 2. Do wyboru: Bassai Dai, Jion, Kanku Dai. II. KIHON 1. (ZE)->         Oizuki Sanbonzuki (ZE) * J.x1, C.x2 (P) 2. (ZE)->         J.-Ageuke (ZE), C.-Kizami Maegeri, C.-Gyakuzuki (ZE) (T) 3. (ZE)->         C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI), J.-Tate Urakenuchi (KI), C.-Gyakuzuki (ZE) (P) …

2 Dan

NI (2) DAN I. KATA 1. Obowiązkowe: Gankaku, Tekki Nidan. 2. Do wyboru: Bassai Dai, Jion, Kanku Dai, Enpi. II. KIHON 1. (PW)->         J.-Kizamizuki (ZE), KWP Oizuki Sanbonzuki (ZE) ->(PW) *Sanbonzuki: J.x2, C.x2 (P) 2. (O)(PW)->    PWP J.-Kizamizuki (ZE), C.-Maegeri, J.-Oizuki (ZE) ->(PW) (T) 3. (KI)->          J.-Yoko Keage, C.-Yoko Kekomi ->(KI) (P) …

3 Dan

I. KATA 1. Obowiązkowe: Hangetsu, Jitte, Tekki Sandan. 2. Do wyboru: Bassai Dai, Jion, Kanku Dai, Enpi, Gankaku. II. KUMITE a) Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny) *ATAK Kizamizuki: J.x2 Gyakuzuki: J.x2, C.x2 Kizami Maegeri: C.x2 Maegeri: C.x2 Kizami Mawashigeri: J.x2 Mawashigeri: J.x2 Ushirogeri: C.x2 W obronie zastosowanie SEN lub GO-NO-SEN …

4 Dan

YON (4) DAN I. KATA 1. Dowolne kata z wyjątkiem Heian 1-5, Tekki 1. 2. Kandydat wyjaśnia i odpowiada na pytania dotyczące kata, które wykonywał. II. TEORIA Praca pisemna z zakresu karate, temat dowolny, ok. 6-10 str. maszynopisu oraz ustna jej obrona. III. KUMITE I SAMOOBRONA Kandydat przedstawia w czasie …

5 Dan

GO (5) DAN I. PRAKTYCZNA ZNAJOMOŚĆ WSZYSTKICH KATA Z LISTY ITKF II. LICENCJONOWANY INSTRUKTOR PZKT I ITKF III. WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SZKOLENIOWE LUB SPORTOWE IV. NOMINACJA PRZEZ ZARZĄD PZKT Dyplom stwierdzający stopień mistrzowski 5 Dan Zarząd Polskiego Związku Karate Tradycyjnego wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego ITKF.

6 Dan

ROKU (6) DAN I. PRAKTYCZNA ZNAJOMOŚĆ WSZYSTKICH KATA Z LISTY ITKF II. LICENCJONOWANY INSTRUKTOR PZKT I ITKF III. WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SZKOLENIOWE LUB SPORTOWE IV. NOMINACJA PRZEZ ZARZĄD PZKT Dyplom stwierdzający stopień mistrzowski 6 Dan Zarząd Polskiego Związku Karate Tradycyjnego wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego ITKF.

7 Dan

SHICHI (7) DAN I. PRAKTYCZNA ZNAJOMOŚĆ WSZYSTKICH KATA Z LISTY ITKF II. LICENCJONOWANY INSTRUKTOR PZKT I ITKF III. WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SZKOLENIOWE LUB SPORTOWE IV. NOMINACJA PRZEZ ZARZĄD PZKT Dyplom stwierdzający stopień mistrzowski 7 Dan Zarząd Polskiego Związku Karate Tradycyjnego wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego ITKF.

8 Dan

HACHI (8) DAN I. PRAKTYCZNA ZNAJOMOŚĆ WSZYSTKICH KATA Z LISTY ITKF II. LICENCJONOWANY INSTRUKTOR PZKT I ITKF III. WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SZKOLENIOWE LUB SPORTOWE IV. NOMINACJA PRZEZ ZARZĄD PZKT Dyplom stwierdzający stopień mistrzowski 8 Dan Zarząd Polskiego Związku Karate Tradycyjnego wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego ITKF.