9 Dan

KYU (9) DAN I. PRAKTYCZNA ZNAJOMOŚĆ WSZYSTKICH KATA Z LISTY ITKF II. LICENCJONOWANY INSTRUKTOR PZKT I ITKF III. WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SZKOLENIOWE LUB SPORTOWE IV. NOMINACJA PRZEZ ZARZĄD PZKT Dyplom stwierdzający stopień mistrzowski 9 Dan Zarząd Polskiego Związku Karate Tradycyjnego wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego ITKF.