Coroczny obóz dobiegł końca – tradycyjnie karatecy z naszego klubu szkolili sie razem z karatekami z Kościerzyny .Tym razem celem głównym bylo przygotowanie do zdawania egzaminów na stopnie kyu – udało się poziom był coraz wyższy proporcjonalnie do rosnących stopni zaawansowania. Pobyt uozmaiciliśmy wizytami na basenie i w pizzerii Furgon .

Do zobaczenia w przyszłym roku – oss !