Miejsce : Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kościerzynie ul.Słoneczna 1

Termin : 27 styczeń do 31 styczeń 2018 r.

Koszt całkowity : 600 zł. (uwaga : płatne do 23 grudnia 2017r.)

Program : Przygotowanie do egzaminów na stopnie kyu oraz interpretacje kata bunkai.