W Gdańsku w dniach 7-8 października 2011 r. odbędzie się Regionalne seminarium karate tradycyjnego, które poprowadzi sensei Włodzimierz Kwieciński 7 Dan ITKF. eminarium ma na celu zaprezentowanie karate tradycyjnego w środowisku AWFiS w Gdańsku w ramach nawiązywanej współpracy pomiędzy PZKT i AWFiS.

Szkolenie odbędzie się w terminie 7-8 października 2011 r. w Gdańsku na obiektach AWFiS. Zaproszonym gościem i prowadzącym zajęcia będzie czołowy autorytet w dziedzinie japońskiego budo i karate tradycyjnego w Polsce i na świecie sensei Włodzimierz Kwieciński 7 Dan ITKF – prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego (PZKT) i wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego ( ITKF).

Miejsce: AWFiS w Gdańsku
Program:
7.10.2011 r. (piątek)

godz. 13.00-14.00 – wykład i dyskusja (sala konferencyjna)
spotkanie z rektorem i władzami AWFiS
godz. 16.00-18.00 – otwarty trening z senseiem Włodzimierzem Kwiecińskim (sala judo)
ewentualne spotkanie z władzami samorządowymi
8.10.2011 r. (sobota) sala judo
godz. 11.00-14.00 – trening
godz. 14.00-15.00 – przerwa obiadowa
godz. 15.00-18.00 – trening