W Gdańsku w dniach 7-8 października 2011 r. odbędzie się Regionalne seminarium karate tradycyjnego, które poprowadzi sensei Włodzimierz Kwieciński 7 Dan ITKF. eminarium ma na celu zaprezentowanie karate tradycyjnego w środowisku AWFiS w Gdańsku w ramach nawiązywanej współpracy pomiędzy PZKT i AWFiS. Szkolenie odbędzie się w terminie 7-8 października 2011 …