Po dwumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa zaczynamy praktykować w DOJO centrum.
Na nowych zasadach:
1.na DOJO może jednorazowo ćwiczyć 12 osób plus trener.
2.wszyscy przychodzą juz ubrani w karategi
nie korzystamy z szatni ani z węzła sanitarnego oprócz WC.
3.przed wejściem na DOJO dezynfekujemy ręce.
4.dokonujemy pomiaru temperatury ciała.
oss