SHICHI (7) KYU

I. KATA

Heian Nidan (Nr 2)

II. KIHON

1.    (ZE)->      J.-Oizuki (ZE) (P)

2.    (ZE)->      J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)

3.    (ZE)->      C.-Soto Udeuke (ZE), J.-Gyakuzuki (ZE) (P)

4.    (ZE)->     C.-Uchi Udeuke (ZE), J.-Gyakuzuki (ZE) (P)

5.    (ZE)->     C.-Shutouke (KO) (T)

6.    (ZE)->     J.-Maegeri ->(ZE) (P)

7.    (KI)->     J.-Yoko Keage ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)

8.    (KI)->    C.-Yoko Kekomi ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)

III. KUMITE

Kihon Ippon Kumite (sparing półwolny na jeden krok)

*ATAK
Tsuki: J.x2, C.x2
Maegeri: C.x2
Yokogeri: C.x2

IV. OKRES TRENINGU

Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.

UWAGA!

Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.