YON (4) KYU

I. KATA

Heian Godan (Nr 5)

II. KIHON

1. (ZE)->         Oizuki Sanbonzuki (ZE)  * J.x1, C.x2 (P)

2. (ZE)->         J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)

3. (ZE)->         C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI), J.-Tate Urakenuchi (KI) (P)

4. (ZE)->         C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)

5. (KI)->         C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri, C.-Nukite (ZE) (T)

6. (ZE)->         Maegeri Rengeri ->(ZE) * C.x1, J.x1 (P)

7. (O)(ZE)->    C.-Mawashigeri Rengeri ->(ZE)* C.x1, J.x1 (P)

8. (KI)->         J.-Yoko Keage ->(KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)

9. (KI)->         C.-Yoko Kekomi (KI) * Wykonać na lewą i prawą stronę (B)

10. (O)(ZE)->   C.-Ushirogeri ->(ZE) (P)

11. (O)(ZE)->   C.-Maegeri, C.-Yoko Kekomi, C.-Gyakuzuki (ZE)(P)

III. KUMITE

Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK
Kizamizuki: J.x2
Gyakuzuki: J.x2, C.x2
Kizami Maegeri: C.x2
Maegeri: C.x2
Yokogeri: C.x2

W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)

SEN (na początku ataku)
/ a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym)
/
\
\ b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego)

GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
/ a) Amashi-waza (przesunięcie ciała)
/
\
\ b) Uke-waza (bloki)

IV. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH KLUBOWYCH (potwierdzony w paszporcie PZKT)

V. OKRES TRENINGU

Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.