DOJO Stara wieś gościło w dniach 14.12.-16.12.2018 karateków z całej Polski na kolejnym kursie mistrzowskim.
Zajęcia prowadzili uznani polscy trenerzy:Andrzej Olech,który objaśniał system ciała,Krzysztof Neugebauer – technika kończąca,Radosław Olczyk- rozwinięcie akcji po technice kończącej oraz Andrzej Zarzeczny- wykonanie oraz aplikacja kata Bassai-dai.
Szkolenie przebiegało bardzo sprawnie – potwierdzając słuszność nowej formuły.